Warunki korzystania z serwjisa.

Używajónc jinformacyj zawartych na tem Serwjisie, Użytkownik zgadza sia na postanowjénia niniéjszych Warunków korzystania z Serwjisa.

Jinformacyje zes tégo Serwjisa só poglóndami Mateusza Karcza na te zagadniénia od momenta publikacyji. Nié powjinny być one jinterpretowane jako zobowjónzania ze strony Mateusza Karcza, bo musi ón odpowjadać na zmieniajónce sia warunki rynkowe; nié może zagwarantować dokładności żadnych jinformacyj prezentowanych po momencie publikacyji.

Ten Serwjis je ino w celach jinformacyjnych. MATEUSZ KARCZ NIÉ DAJE ŻADNYCH GWARANCYJ, JAWNYCH LUB USTAWOWYCH RANKÓJMNI DLA JINFORMACYJ NA TYM SERWJISIE.

Mateusz Karcz może być właścicielam patantów, wniosków patantowych, towarowych znaków, autorskich praw albo jinszych praw jintelektualnéj własności do tégo serwjisa lub przédmniota w tym serwjisie. Używanie tégo serwjisa nié daje żadnych praw do tych patantów, towarowych znaków, autorskich praw ani jinszéj jintelektualnéj własności.

Towarowe znaki Mateusza Karcza só wymnianione tu.

© 2007-2019 Mateusz Karcz. Wszelke prawa só chronióne.
Serwer działa dzianki uprzéjmości fsirmy Cirrus.