Warunki korzystania z serwisu.

Korzystając z informacji zawartych w niniejszym Serwisie, Użytkownik zgadza się na postanowienia niniejszych Warunków korzystania z Serwisu.

Informacje zawarte w niniejszym Serwisie stanowią poglądy Mateusza Karcza na omawiane zagadnienia od daty publikacji. Ponieważ Mateusz Karcz musi reagować na zmieniające się warunki rynkowe, nie powinny być one interpretowane jako zobowiązania ze strony Mateusza Karcza, a Mateusz Karcz nie może zagwarantować dokładności żadnych informacji prezentowanych po dacie publikacji.

Niniejszy Serwis służy wyłącznie celom informacyjnym. MATEUSZ KARCZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH LUB USTAWOWYCH RĘKOJMI DLA INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM SERWISIE.

Mateusz Karcz może być właścicielem patentów, wniosków patentowych, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej dotyczących niniejszego serwisu lub przedmiotu w tym serwisie. Korzystanie z tego serwisu nie daje żadnych praw do tych patentów, znaków towarowych, praw autorskich ani innej własności intelektualnej.

Znaki towarowe Mateusza Karcza są wymienione tutaj.

© 2007-2019 Mateusz Karcz. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Serwer działa dzięki uprzejmości firmy Cirrus.