Znaki towarowe.

Projekt Celones ma być synonimem wysokiej jakości oprogramowania komputerowego, produktów i usług. Znaki towarowe Projektu Celones są niezwykle cenne, ponieważ przedstawiają one standardy doskonałości i konsekwentnej jakości związane z Celones. Ta strona zawiera szczegółowe informacje o tym, jak odnieść się do znaków towarowych Projektu Celones w różnych scenariuszach.

Używanie znaków towarowych Projektu Celones w tekście

Prawidłowe korzystanie ze znaków towarowych Celones jest bardzo ważne. Możesz używać znaków towarowych Projektu Celones lub nazw produktów w odniesieniu do podprojektów i produktów Projektu Celones pod warunkiem przestrzegania tych zaleceń. Korzystanie nie może wprowadzać konsumentów w błąd co do wsparcia ze strony Projektu Celones, przynależności lub poparcia Twojej firmy lub Twoich produktów albo usług.

Prawidłowe identyfikowanie podprojektów/produktów marki Celones

Odnosząc się do oprogramowania Projektu Celones i produktów, stosuje się odpowiednie symbole znaków towarowych zgodnie z listą obecnych znaków towarowych Projektu Celones.

Zestawianie znaków towarowych Celones z rzeczownikami i innymi słowami

Popularnym sposobem na użycie znaków towarowych jest wykorzystanie nazwy produktu i użycie właściwego symbolu znaku towarowego oraz odpowiedniego opisu. Można także użyć podkreślenia, kursywy lub pogrubionej czcionki dla nazwy. Przykłady:

Poprawnie

Po zainstalowaniu systemu operacyjnego ShyOS™

Niepoprawnie

Po instalacji programów systemu ShyOS

Używaj Notek o znakach towarowych

Notka o poniższej formie musi znaleźć się w stopce dokumentu:

Celones, logo Celones, VictoriaBrowser oraz ShyOS są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Mateusza Karcza.

Nie używaj niewłaściwych opisów

Znaki towarowe Projektu Celones określają konkretne produkty i usługi. Nie odnoszą się do aplikacji, usług lub urządzeń sprzętowych, które współpracują z produktami Projektu Celones. Na przykład, nie odnoszą się do produktów lub usług, które współpracują z systemem operacyjnym ShyOS jako „aplikacji dla ShyOS”, „usług systemu ShyOS” albo „sprzętu z systemem ShyOS”. Jeśli to konieczne, tego typu produkty mogą być określone przez ich stosunek do systemu operacyjnego ShyOS poprzez dodanie słowa „oparte” pomiędzy nazwą ShyOS i rodzajem produktu przeznaczonego do pracy z ShyOS.

Poprawnie

FooBarXYZ jest aplikacją dla systemu ShyOS™

Niepoprawnie

FooBar jest aplikacją ShyOS

Firma, produkt, usługa, nazwa domeny

Nie należy stosować lub rejestrować jakichkolwiek znaków towarowych Projektu Celones, w tym logo Celones, symboli, ikon lub jakichkolwiek potencjalnie ich mylących odmian, jako części nazwy firmy, nazwy handlowej, nazwy produktów, nazwy usługi lub nazwy domeny. Nie należy umieszczać nazwy firmy, marki, usługi lub nazwy produktów obok lub połączonych z nazwą produktu Celones.

Lista znaków towarowych Matriksoft

  • Celones™
  • logo Celones
  • Matriksoft™
  • logo Matriksoft
  • ShyOS™
  • logo ShyOS
  • Sunny Ray™
  • Victoria™
  • logo Victoria
  • vnd.matriksoft™